نسخ خطی » رجال » تذکره حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر علیهماالسلام

تذکره حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر علیهماالسلام

رجال - شرح احوال

تاریخ ثبت : جمعه 25 اسفند1391


تعداد بازدید : 2535


کاتب : ؟
تاريخ تصوير برداري : ؟
نوع خط : نسخ ضعیف
عناوين ديگر / مهرها : -
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 10*14
پيگيري : 008
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : فاقد جلد. ناقص الآخر. علامت بلغ قبالا دارد. مرحوم آقامیرزاعبدالباقی این کتاب را با نسخه ای دیگر مقابله کرده و افتادگی¬های این کتاب را از آن نسخه دیگر در حاشیه نوشته است.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13901100
مولف : ؟
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : ؟
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 188
تعداد سطر : 9
آغاز : بسمله زنهار بدرد و غصه میباش قرین/ در ماتم سلطانعلی سرور دین
انجام : آتش از گور پلیدش می¬افروزد البته در آن شکی نیست تا روز قیامت خواهد بود و بعذاب....
تعداد آيتم : 99
کتاب شناسي :

--

 

نسخه خطی نسخ خطی