نسخ خطی » صرف و نحو » عوامل ملا محسن

عوامل ملا محسن

نحو

تاریخ ثبت : پنج شنبه 24 اسفند1391


تعداد بازدید : 2888


کاتب : ؟
تاريخ تصوير برداري : ؟
نوع خط : نَسخ
عناوين ديگر / مهرها : داخل جلد: انتقل الی مهر بیضوی: حسین ابن عبدالباقی الطباطبائی. پایان کتاب: فی 12 شهر ذیحجة الحرام سنه 1310 صحافی این کتاب بسعی و اهتمام کمترین اقل السادات حسین ولد صدق جناب سعادت انتساب سیادت مآب آقای آقامیرزا عبدالباقی الطباطبائی بیدگلی. صفحه آخر: هو المستعان صاحب این کتاب آقاحسین ولد صدق سعادت انتساب سیادت مآب آقای آقا میرزاعدالباقی الطباطبائی بیدگلی م م م. فی حسین بن حلاج لعنه الله: خوشا حلاج را آن بخت فیروز/که آمرزیده شد از بهر یک - . نامه است: ... مرغیست بی بال و پر/ ز مادر نزاده نه دیده پدر
محل نگهداري : خصوصي
اندازه صفحات : 12*19
پيگيري : 004
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : ناقص الاول. صحافی شده در تاریخ 12 ذح 1310 با جلد مقوایی. کتاب توسط مالک به احتمال قوی آقای آقامیرزا عبدالباقی حاشیه شده است.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13901100
مولف : ملامحسن بن محمدطاهر قزوینی قرن 12
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : -
زبان : عربي
تعداد صفحات : 100
تعداد سطر : 8
آغاز : علی ثلاثة عشر نوعاً والقیاسیة منها علی سبعة انواع ...
انجام : و لمثل هذا فلیعمل العاملون. تمام شد.
تعداد آيتم : 53
کتاب شناسي :

این کتاب را به اشتباه از ملامحسن فیض کاشانی دانسته­اند. البته ملامحسن فیض هم رساله­ای فشرده با عنوان«العوامل» داشته است. این رساله را آقای سید صادق شیرازی شرح کرده است. شیوه تنظیم رساله همان شیوه عوامل جرجانی است ولی شواهد در بسیاری از جاها با آن متمایز است این رساله به ضمیمه شرح مذکور با عنوان «شرح العوامل» به وسیله دارالقرآن الکریم چاپ شده است.

 

نسخه خطی نسخ خطی