نسخ خطی » صرف و نحو » تبصرة الصبیان

تبصرة الصبیان

صرف، نحو و لغت

تاریخ ثبت : پنج شنبه 15 فروردين1392


تعداد بازدید : 2028


کاتب : آقامیرزا عبدالباقی بن محمدتقی طباطبائی بیدگلی (1250 – 1315 ق)
تاريخ تصوير برداري : 1267 ق (به قرینه 1/23)
نوع خط : نسخ
عناوين ديگر / مهرها : در صفحه اول و سوم مطالب متفرقه نوشته شده است آنچه مهمتر است:مهر بیضوی: حسین ابن عبدالباقی الطباطبائی. مهر مربع: سید حسین الطباطبائی. کیف اقول هذا ملکی و هو المالک بالاستحقاق، مهر مربع: عبده عبدالباقی الطباطبائی. این کتاب از مال والده است فی 3 شهر رجب المرجب 1334 مهر بیضوی: عبده جعفر الشریف. در صفحات میانی مجموعه هم مطالبی از جمله دو تاریخ تولد به چشم می‌خورد.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 18*23
پيگيري : 023.2
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : ناقص الآخر. آثار صحافی. جلد چرم قهوه¬ای از کتاب جدا شده است.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910500
مولف : فضل الله بن محمدشریف الشریف (قرن 12 هـ)
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : ؟
زبان : عربی
تعداد صفحات : 64
تعداد سطر : 18
آغاز : ... و بعد یقول احقر عبادالله ابن محمد شریف الشریف فضل الله هذه فوائد جمعتها لمبتدي الطلبة من الأخدان و لا سیما الولد العزیز عبدالرحمن و سمّیتها تبصرة الصبیان ...
انجام : و فلک جمع فلک کلاهما بضم الفاء و سکون العین و فعله بکسر الفاء و سکون نحوُ جیره جمع...
تعداد آيتم : 34
کتاب شناسي :

ملافضل الله (ثانی) بن محمدشریف بن فضل الله کاشانی از علمای سده دوازده هجری است. از دیگر تألیفات او است: حاشیة الأصفی، حاشیة الصافی، حاشیة الوافی، حاشیة الحق المبین فی کیفیّة التفقّه فی الدین، حاشیه بر لمعه دمشقیه، حاشیه مقدمه شرح میبدی بر دیوان منسوب به امیرالمؤمنین 7، حاشیه بر اربعین شیخ بهائی، شرح مصطلحات کتاب الوافی، شرح تشریح الافلاک. مؤلف کتاب تبصرة الصبیان را در دو بخش با عنوانهای «حدیقه» و «بستان» تنظیم کرده است. در حدیقه به توضیح الفاظی که کاربرد بیشتری نزد اهل علم دارد با رعایت ترتیب حروف هجاء پرداخته است و در بستان مطالبی را در باب لطایف نکات ادبی و فواید قواعد عربی جمع آوری کرده است.

 

نسخه خطی نسخ خطی