نسخ خطی » فقه و اصول » تهذیب الاحكام

تهذیب الاحكام


فقه

تاریخ ثبت :دو شنبه 2 دي1392

تعداد بازدید : 6675
کاتب : محمدقاسم بن عنایت الله قمی
تاريخ تصوير برداري : 1045 تا 1049 ق.
نوع خط : نسخ
عناوين ديگر / مهرها : عناوین قرمز. كتاب الصیام، علامت بلغ تصحیحا و قبالا دارد. كاتب كتاب الحج خود را ابوالول معرفی كرده كه احتمالا كنیه همان محمد قاسم مذكور است. كتاب المزار تاریخ كتابت درج نشده ولی خود كاتب مقابله كرده و نوشته است: بلغ قبالا بحمدالله و حسن توفیقه فی سلخ شهر جمادی الثانی سنه 1051. كتاب الجهاد علامت بلغ قبالا دارد.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 35*22
پيگيري : 051
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : جلد چرم قهوه ای. شیرازه نسبتاً مندرس. آثار رطوبت.
جهت برگه : عمودي
تاريخ تصوير برداري : 13920400
مولف : شیخ الطائفه، محمد بن الحسن الطوسی(460ق)
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : قرن 5
زبان : عربی
تعداد صفحات : 1000
تعداد سطر : متفاوت 25 یا 26 س
آغاز : باب ما یجب فیه الزكوة قال الشیخ رحمه الله الزكوة فی تسعة أشیاء.
انجام : إن النبی جعل فی جعل الآبق دینارا إذا أخذ و وجدن فی مصره و إن أخذ فی غیر مصره فأربعة دنانیر
تعداد آيتم : 508
کتاب شناسي :

مؤلف این كتاب را در شرح مقنعه شیخ مفید رحمه الله نوشته است. از این كتاب نسخه های خطی زیادی قابل دسترس است.تهذیب الاحكام  بارها به چاپ رسیده است از جمله دارالكتب الاسلامیه تهران تهذیب را در ده مجلد، به تحقیق و تعلیق سید حسن موسوی خرسان به چاپ رسانده است. نسخه موجود مطابق است با مجلدهای 4 و 5 و 6 از چاپ دار الكتب الاسلامیة.