نسخ خطی » فقه و اصول » شرایع الاسلام

شرایع الاسلام


فقه

تاریخ ثبت :شنبه 21 دي1392

تعداد بازدید : 6753
کاتب : محمد سی بن حاجی محمدشریفا الرازی
تاريخ تصوير برداري : 1080 ق
نوع خط : نسخ
عناوين ديگر / مهرها : ناقص الاول و الآخر. تصحیح كتاب در حواشی.
محل نگهداري : خصوصی
اندازه صفحات : 27*19.5
پيگيري : 043
توضيحات :
ملاحظات/خصوصيات : فاقد جلد. شیرازه مندرس. آثار صحافی. ساییدگی و خوردگی لبه های كاغذ.
جهت برگه : افقي
تاريخ تصوير برداري : 13910700
مولف : محقق حلی (676ق)
مترجم : -
تاريخ تاليف يا ترجمه : قرن 7 هجری
زبان : عربی
تعداد صفحات : 492
تعداد سطر : 16
آغاز : فهو كفارته الخامسة عشرة لو تبرع بالتكفیر عمن وجب علیه الكفارة
انجام : و إلا كان له أرش الجراحة و إن لم یكن مجهّزا و كان الغالب فیه السلامة فاتفق الموت سقط ما قابل
تعداد آيتم : 492
کتاب شناسي :

از این كتاب نسخه های خطی و چاپی زیادی در دسترس است. از جمله شرایع الاسلام چهار جلدی با تعداد صفحات 1057 كه با تعلیقات سید صادق شیرازی توسط انتشارات استقلال تهران و در چاپخانه امیر قم به چاپ دوم رسیده است.(توضیحات: افست من الطبعة الثلاثة 1403 هـ 1983م طبع بموافقة م[سسة الوفاء بیروت).

آنچه از این نسخه خطی باقی است برابر است با كتاب چاپی مذكور به شرح ذیل:

از ج 1 ص145 تا ج3 ص 647، از ج3 ص 675 تا ج4 ص834، از ج4 ص841 تا ص974