انتشارات » شعر و ادبیات » ساغر صهبا

ساغر صهبا


گزیده اشعار صهبای بیدگلی سید حسن سعید زاده بیدگلی

تاریخ ثبت :جمعه 5 مهر1398

تعداد بازدید : 3570
ساغر صهبا
تالیف:سید حسن سعید زاده بیدگلی
ناشر:مکتب بیداران
نوبت چاپ:اول
تایخ انتشار:1396
شمارگان:1000
لیتوگرافی،صحافی و چاپ:کمیل
قیمت:120/000ريال
شابک:2-23-7871-600-978