انتشارات » تاریخ و جغرافیا » ویگل نامَک

ویگل نامَک


جستارهایی درباره آران و بیدگل (دفتر دوم) به کوشش حسین ایمانیان (عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان)

تاریخ ثبت :جمعه 19 آذر1400

تعداد بازدید : 1475
ویگل نامک (جستارهایی درباره آران و بیدگل) دفتر دوم
گردآورنده/مؤلف: حسین ایمانیان
ناشر: مکتب بیداران
چاپ و صحافی: قم، کمیل
طراح جلد: محمد رزاقی زارع
ناظر فنی: انجمن دوستداران میراث فرهنگی سلیمان صباحی بیدگلی
نوبت چاپ: اول/1399
تیراژ: 100 نسخه
شابک دوره: 0-30-7871-600-978       شابک این جلد: 9-37-7871-600-978